News and press releases aker biomarine krill company top photo

NYHETER OG PRESSEMELDINGER

Aker BioMarine er et selskap i konstant utvikling. Her finner du våre siste nyheter og pressemeldinger.

Ny studie: krill i laksefôr bedrer fiskehelse og filetkvalitet

Gjennom et nylig samarbeid med Aker BioMarine, har Nofima lansert en studie med fokus på fiskehelse og filetkvalitet til atlanterhavslaks etter en periode med tilskudd av krill i fôret. Rapporten, som nå er publisert i British Journal of Nutrition viser til at krill i kostholdet øker fiskens velvære samt bedrer kvaliteten på filetene.

Aker BioMarine er først ute med havdrone

Som første selskap tar Aker BioMarine i bruk en spesialbygd havdrone for å samle detaljert informasjon om krillbiomassen i Antarktis. Dette er en ubemannet solenergidrevet hav-drone som selskapet har gitt navnet «Sailbuoy». Havdronen er et ytterligere skritt i en ny datadrevet tidsalder for en mer bærekraftig fiskerinæring og fiskeriforvaltning i Antarktis.

Aker BioMarine vil bygge Norges første krillfabrikk

Aker BioMarine tar nå neste steg i utviklingen av et nytt krillprodukt for det globale proteinmarkedet og vil etablere en pilotfabrikk i Norge. Investeringen vil ligge i 100 millioners klassen og ved utgangen av året satser selskapet på å ha ansatt om lag 10 personer med høy bioteknologisk kompetanse.

Amerikanske myndigheter godkjenner Aker BioMarines QRILL Pet som ingrediens i dyrefôr

Amerikanske kjæledyr får tilgang til helse- og ernæringsfordelene ved krill etter at det amerikanske mat- og helsetilsynet (FDA) har anerkjent Aker BioMarines QRILL Pet som trygt gjennom sitt godkjenningssystem GRAS (Genereally Recognized as Safe).

Our Products

From oil to gummies, krill from Aker BioMarine is finding its way into a lot of delivery formats.

For People

Superba Krill oil
Aker BioMarine’s Superba Krill Oil is a natural source of essential omega-3s, phospholipids, choline and astaxanthin. The phospholipid-bound EPA and DHA fatty acids found in krill are documented to be a readily absorbable source of important long-chain omega-3s. Superba Krill Oil contributes to a balanced diet and a healthy lifestyle, supporting heart, brain, and joint health.

Read more

For Aqua - Culture

QRILL Aqua
Aker BioMarine produces nutrient-rich feed ingredients made from Antarctic krill, that help improve aquaculture efficiency. QRILL Aqua is rich in phospholipid-bound omega-3 fatty acids, the antioxidant astaxanthin, proteins and minerals. Previously, QRILL Aqua was known to promote faster growth in fish and shrimp. As we have learned more about the fundamental functions of krill nutrients, krill is also used in feed to improve stress tolerance, health and quality of both fish and shrimp.

Read more

For Pets

QRILL Pet
Made of whole dried Antarctic krill, QRILL Pet is a functional ingredient for pet food. Products enriched with QRILL Pet provide a natural source of omega-3 fatty acids, marine proteins and the powerful antioxidant astaxanthin. QRILL Pet offers a number of benefits for pets, including healthy organs, joints and fur.

Read more