We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge

Tilbake til nyheter

Torsdag signerte Innovasjon Norge og Aker ASA en historisk avtale som markerer startskuddet for en ny nasjonal satsning som skal sette norsk industri i front i den grønne omstillingen.

 

Samarbeidsavtalen har som mål å bidra til økt eksport, etablere Norge som en verdensledende pioner innen grønn teknologi og bærekraft og som et av de mest innovative landene i Europa.

Hele bredden i Aker-porteføljen er representert i avtalen, blant dem er Aker BioMarine.

"Vi er nå i industrialiseringsfasen av den grønne omstillingen. Kunnskapen, erfaringen og teknologien i dagens industri-Norge har gitt oss et unikt utgangspunkt for å lykkes, og vi står klare. Gjennom dette samarbeidet kan vi skape vårt neste industrieventyr, akselerere overgangen til mer bærekraftig energi og skape fremtidens arbeidsplasser," sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine og leder for Akers styringskomité.

 

Avtalen skal bidra til bærekraftig vekst

Formålet er å akselerere tempoet på overgangen til den grønne, digitale og bærekraftig veksten og å øke verdiskapningen i både eksisterende og nye industrier.

Avtalen vil munne ut i konkrete samarbeidsprosjekter, og er den første av slitt slag.

"Aker har verdensledende kunnskaps- og teknologimiljøer innen blant annet energiomstilling, bioøkonomi og digitalisering. Konsernet er allerede en viktig samarbeidspartner for Innovasjon Norge, både hjemme og i en rekke internasjonale markeder. Avtalen legger grunnlag for å videreutvikle samarbeidet," sier Håkon Haugli, administrerende direktør i innovasjon Norge.

 

Samarbeidet med Aker er det første i en rekke strategiske samarbeid Innovasjon Norge skal gå inn i sammen med store industriselskaper. Etableringen av et tettere samarbeid med de største norske industriselskapene vil være avgjørende for å lykkes med blant annet den grønne omstillingen og forhøyede ambisjoner eksportsatsinger.

"Samarbeid mellom bedrifter og virkemiddelapparatet er sentralt for at Norge skal lykkes med ambisjonene om økt eksport og næringsutvikling i hele landet. Avtalen med Aker er et viktig ledd i dette. Vi er glade for den tilliten selskapet viser oss og for den lederrollen Aker nå tar. Vi tar sikte på å inngå tilsvarende avtaler med andre større eksportbedrifter," sier Haugli.

 

Pådriver i 180 år

Aker ASA er et industrielt investeringsselskap med eierinteresser innen olje og gass, fornybar energi og grønn teknologi, maritime eiendeler, marin bioteknologi og industriell software. Selskapene som har signert på avtalen er Aker ASA, Aker BioMarine ASA, Aker Horizons ASA, Aker Solutions ASA, Cognite AS og Aker BP ASA.

Aker har vært en pådriver for kunnskapsbasert industriutvikling i over 180 år, og har opp gjennom årene lykkes med omstilling takt med at verden og samfunnet har endret seg.

Partene har etablert en styringskomité består av representanter fra de involverte Aker-selskapene, og tre personer fra Innovasjon Norge.