News and press releases aker biomarine krill company top photo

NYHETER OG PRESSEMELDINGER

Aker BioMarine er et selskap i konstant utvikling. Her finner du våre siste nyheter og pressemeldinger.

Aker BioMarine noteres på Oslo Børs

Euronext gratulerer Aker BioMarine med overføringen fra Euronext Growth til Oslo Børs i dag (ticker: AKBM).

 

Aker BioMarine forplikter seg til å drive utslippsfritt i Antarktis

Aker BioMarine skal halvere C02-utslippene innen 2030, og bli karbonnøytralt innen 2050. For å nå disse målene, skal selskapet blant annet fase inn grønn ammoniakk som drivstoff på sine skip.

Aker BioMarine med storsatsing på protein

Aker BioMarine entrer matvarebransjen med krillproteinet INVI. Med lanseringen av INVI går Aker BioMarine inn i et stort marked, med ambisjoner om årlige inntekter opp mot 850 millioner. 

 

Aker BioMarine inngår eksklusivt samarbeid

Aker BioMarine har fått eksklusive rettigheter til Universitet i Illinois Chicagos (UIC) immaterielle eiendeler (IPR) relatert til LPC og vil bidra til forskerteamet som skal fortsette å undersøke potensialet i lysolecitiner (LPC) av EPA og DHA.

Aker BioMarine bygger proteinfabrikk med støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har bevilget Aker BioMarine 21,5 millioner kroner i forskning- og utviklingsstøtte for å bygge en pilotfabrikk i Norge. Her skal proteinfraksjonen fra krill videreforedles til et proteinprodukt for humant konsum.

Aker BioMarine lanserer sirkulærselskapet AION med stjernelag ombord

Gjennom arbeidet med sirkularitet på eget plastavfall og biologiske produksjonsrester har Aker BioMarine bygget forretningskonseptet AION, gresk for ‘evighet’. AION skal tilby sirkulære løsninger i det globale markedet og utvikle produkter gjennom produksjon, design og produktutvikling.

Aker BioMarine ansatter ny sjef for investorrelasjoner

 

Aker BioMarine, som for øyeblikket er notert på Merkur Market, ansetter Martin Stenshall som selskapets nye leder for investorrelasjoner.

Aker BioMarine når nye bærekraftsmål for krillfiske

 

Aker BioMarine mottar sin tredje sertifisering i rekken fra Marine Stewardship Council (MSC) for deres bærekraftige krillfiskeri i Antarktis, dette som et resultat av en uavhengig vurdering. Foretaket ble først sertifisert i 2010, som det første krillforetaket som noensinne har båret MSC-merket.    

Aker BioMarine lanserer Antarctic Provider

 

Aker BioMarine feirer sjøsettingen av sitt nye toppmoderne forsyningsskip med en seremoni på CIMC Raffles Yantai verftet. Fartøyet vil være klart for igangkjøring og endelig montering, akkurat i tide for innhøstingssesongen av krill i 2021.

Aker BioMarine debuterer på Børsen

 

Aker BioMarine ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. Aker BioMarine er årets niende nykommer på Børsen. Aker BioMarine hentet nylig 2,15 milliarder friske kroner gjennom en aksjeemisjon. Dette er årets nest største aksjeplassering i det norske markedet.

Our Products

From oil to gummies, krill from Aker BioMarine is finding its way into a lot of delivery formats.

For People

Superba Krill oil
Aker BioMarine’s Superba Krill Oil is a natural source of essential omega-3s, phospholipids, choline and astaxanthin. The phospholipid-bound EPA and DHA fatty acids found in krill are documented to be a readily absorbable source of important long-chain omega-3s. Superba Krill Oil contributes to a balanced diet and a healthy lifestyle, supporting heart, brain, and joint health.

Read more

For Aqua - Culture

QRILL Aqua
Aker BioMarine produces nutrient-rich feed ingredients made from Antarctic krill, that help improve aquaculture efficiency. QRILL Aqua is rich in phospholipid-bound omega-3 fatty acids, the antioxidant astaxanthin, proteins and minerals. Previously, QRILL Aqua was known to promote faster growth in fish and shrimp. As we have learned more about the fundamental functions of krill nutrients, krill is also used in feed to improve stress tolerance, health and quality of both fish and shrimp.

Read more

For Pets

QRILL Pet
Made of whole dried Antarctic krill, QRILL Pet is a functional ingredient for pet food. Products enriched with QRILL Pet provide a natural source of omega-3 fatty acids, marine proteins and the powerful antioxidant astaxanthin. QRILL Pet offers a number of benefits for pets, including healthy organs, joints and fur.

Read more