We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Krillolje kan bremse aldringsprosessen, viser ny studie

Tilbake til nyheter
En studie gjort på rundormer viser at krillolje bremser aldringsprosessen. – Dette er veldig spennende funn, og et viktig felt å forske videre på, sier Line Johnsen, SVP, Science and Innovation i Aker BioMarine.

 

Studien, som er gjennomført av forskningsgruppen EpiGen ved Universitetet i Oslo/Ahus, ble nylig publisert i det anerkjente vitenskapelige tidskriftet Aging. Den viser, enkelt forklart, at rundormene som fikk krillolje holdt seg både friskere og raskere lenger enn de som ikke fikk krillolje.

– Vi har gjennomført flere studier hvor vi har sett på hvordan en rekke forskjellige stoffer påvirke en eller flere av det som kalles aldringsdrivere Det som skiller krillolje ut fra det som vi har gjort tidligere, er at krillolje ser ut til å påvirke mange av disse aldringsprosessene samtidig, sier Hilde Loge Nilsen, professor Institutt for klinisk molekylærbiologi ved Universitetet i Oslo.

Hemmer flere aldringsfaktorer

Jo eldre vi blir, jo dårligere fungerer cellene våre – og det er i cellene de livsnødvendige prosesser foregår. Når vi blir eldre, kommuniserer de dårligere med hverandre, prosessene går både dårligere og tregere, arvematerialet blir dårligere og cellenes «energikilde» for å gjennomføre de livsnødvendige prosessene, mitokondriene, fungerer dårligere. Denne studien viser derimot at krillolje hjelper cellene til å fungere bedre.

– Vi har gjort funn på at krillolje, som er et naturlig ekstrakt, hemmer mange av de prosessene som driver aldringen hos nematoder. Vi har i tillegg gjort tilsvarende funn i en kultur bestående av menneskeceller. Ved å bruke en såkalt aldringsklokke kan vi se at hastigheten på aldringsprosessene tydelig bremses for de dyrene som blir gitt krillolje, sier hun.

Forskerne så at rundormene som fikk krillolje i studien bedre bevarte nerveceller i hjernen etter hvert som de eldes. Dette resulterte i at de var langt mer aktive enn andre eldre rundormer, i tillegg til at de bevarte hukommelse og nevromuskulær funksjon.

Rundormer brukes ofte i forskning fordi de har tilnærmet de samme biologiske prosessene som mennesker. Med et livsløp på kun tre uker får forskere raskt svar på forsøk og studier som ellers ville tatt titalls år. Denne metoden har vist seg så nyttig i medisinsk forskning at den ble tildelt nobelprisen i medisin i 2002.

Skiller seg fra andre studier

Aldring er en naturlig del av den biologiske prosessen; det er imidlertid også den største risikofaktoren for utvikling av de mer alvorlige livsstilssykdommer som demens, Parkinson, hjerte- og karsykdommer og kreft.

At flere potensielt kan holde seg friske lenger vil ha en stor nytte for samfunnet:
– Dette kan ha stor betydning for på enkeltindivider og samfunnet nå som utgifter knyttet til helsetjenester for eldre er forventet å øke betraktelig de neste årene, sier Line Johnsen, SVP, Science and Innovation i Aker BioMarine.
– Dette er veldig spennende funn, og et viktig felt å forske videre på. Nå har vi sett hvordan krillolje kan påvirke mange av de underliggende mekanismer eller prosesser som driver aldringen. Neste steg blir å se på de spesifikke helseeffektene i mennesket, fortsetter hun.

Studien er gjennomført i samarbeid med Aker BioMarine.