We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Ny studie: Krillmel forbereder helsen og kvaliteten på oppdrettsfisk

Tilbake til nyheter

Antarktisk krill som en del av fôret har en rekke positive effekter på laks og ørret i oppdrettsnæringen, viser en ny oversiktsartikkel.

 

Den vitenskapelige artikkelen refererer til flere studier som viser at fisken spiser bedre og vokser mer, samtidig som kvaliteten på fiskefileten og på fiskens helse målt ved tilstanden i vitale organer bedres når fisken er fôret med krillmel.

Studien er publisert i Aquaculture Nutrition og er en såkalt oversiktsartikkel. Detb vil si at forskerne bak har gjennomgått alt som finnes avveldokumenterte forskningsstudier og testerpå hva slags effekter krill har på laks, ørret og andre såkalte salmonider. I artikkelen har forskerne samlet nøkkelfunn fra studiene, og presenterer en systematisk oversikt over de konkrete fordelene krillmel har på fiskens vekst, filetkvalitet og organhelse. 

Økt behov for bærekraftige ingredienser i fiskefôret

For at havbruksindustrien skal være bærekraftig på lang sikt, kreves et bredere utvalg av  fôringredienser for å redusere belastningen på fiskemel og fiskeolje til fôr.

Krillprodukter har vist seg å være gode tilskudd som fôringredienser. Krillfiskeriet i Antarktis er rangert som ett av verdens mest bærekraftige fiskerier. Videre er krill er et rent produkt som inneholder næringsstoffer som gir betydelige helsefordeler for fisken.  

- Det er bevist at krillmel er en god kilde til marine proteiner, omega-3-fettsyrer, fosfolipider, og astaxanthin, noe som gjør krillen til en sentral ingrediens i fiskens diett. Vi ser at oppdrettsnæringen legger stadig mer vekt på at ingrediensene til fôret skal være bærekraftige. Bruk av antarktisk krill gjør dessuten lakseoppdrettere mindre avhengige av andre kostbare ingredienser i fôret, ingredienser som bare finnes i begrensede mengder, sier Dr.KiranpreetKaur,direktør for forskning og utvikling i AkerBioMarine.

Nøkkelfunn:
  • Krillmeli fôret bidrar til at fisken spiser bedre, og vokser raskere. Dette skyldes at krillmelet har egenskaper som gjør at fisken tar opp og fordøyer næringsstoffer bedre. En så lav andel krillmel som 8-10 prosent i en periode på 10-12 uker viser seg å forbedre veksten til fisken.
  • Astaxanthinsomkrillmelet inneholder overføres til laksefiletene ogforbedrer både utseendet i form av farge og den generelle filetkvalitet. Dette kan handle både om fasthet og mindre filetspalting. I disse studiene var andelen krillmel 10-15 prosent.
  • Samme andel krillmel (10-15 prosent) i laksefiskens diett er gunstig både for fiskens lever- og tarmhelse. Dette skyldes fosfolipidene og fosfolipidbundet EPA og DHA i krill som bidrar til å redusere fettansamling og betennelse i lever og tarmvev.
Krill-produkter er velregulerte og bærekraftige

Antarktiskkrill (Euphausia superba) er en av de mest tallrike og tilgjengelige artene på jorden, med en estimert biomasse på hele 500 millioner tonn. Krill er en viktig del av den marine næringskjeden i Antarktis, og er strengt regulert av Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktisk (CCAMLR). Fordi det er rikelig tilgang på krill, og fordi de ernæringsmessige fordelene er veldokumenterte, har krill blitt en attraktiv ingrediens for havbruksnæringen.

Mer informasjon om Aker BioMarines forskningsartikkel

  • Gjennomgangen som Aker BioMarines forskere har gjort av 18 forskningsartikler fra 1988 og frem til i dagheter «Effects of Antartic krill products on feed intake, growth performance, filet quality and health in Salmonoids».
  • Den gir en grundig dokumentasjon på fordelene avkrillmeli laksefiskens diett, observert gjennom vitenskapelige studier.
  • Studien er tilgjengelig her:https://www.hindawi.com/journals/anu/2022/3170854/
  • For mer informasjon, besøk: www.qrillaqua.com