Ny studie: krill i laksefôr bedrer fiskehelse og filetkvalitet

Hero Image 1
Av Aker BioMarine, May 11, 2020 9:31:03 PM

Gjennom et nylig samarbeid med Aker BioMarine, har Nofima lansert en studie med fokus på fiskehelse og filetkvalitet til atlanterhavslaks etter en periode med tilskudd av krill i fôret. Rapporten, som nå er publisert i British Journal of Nutrition viser til at krill i kostholdet øker fiskens velvære samt bedrer kvaliteten på filetene.

-Blant havforskere har antarktisk krill som ingrediens i fôr vekket en interesse på grunn av krillens ernæringsprofil. Tidligere forskning har dokumentert god effekt av krill, og med denne rapporten ønsket vi å vise de primære mekanismene bak effektene vi ser på oppdrettslaks. Et overordnet mål er å oppnå bedre systematisk innsikt i hvilken effekt krill har på et biokjemisk-, morfologisk- og molekylnivå», sier professor Turid Mørkøre i Nofima og forfatter av rapporten.

Bak forsøket

Forskningsteamet valgte ut 800 atlanterhavslaks på om lag 2270 gram, og fordelte disse tilfeldig mellom åtte merder hos LetSea, et anlegg for fôringsforsøk, i Norge. Studien eksperimenterte med tilskudd av krillmel (12 %) i et fôr med lavt innhold av fiskemel (5 %) blant laks. Alle fôr var designet for å møte ernæringsbehovet til laks med et balansert innhold av omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Etter 10 uker ble fisken veid samlet, og 20 fisk ble tilfeldig valg ut for analyse.

Resultatene

I det store og hele viste rapporten at krillfôr gir en positiv helseeffekt på laks. Primære funn viser særlig fremgang innen:

  • Kroppsfasong – tilskudd av krill i kostholdet førte til voluminøs kroppsfasong og bedre korrelasjon mellom vekt og lengde
  • Hjertehelse – tilskudd av krill i kostholdet førte til redusert fettakkumulering rundt hjertet
  • Filetkvalitet – tilskudd av krill i kostholdet førte til en mer ordnet og stabil sammensetning av kollagen og sterkere muskler
  • Immungener – tilskudd av krill i kostholdet resulterte i styrket aktivering av immungener i lever, inkludert bedre leverfarge og mer responsive strukturelle gener
  • Bakre tarmavsnitt – tilskudd av krill i kostholdet førte til mindre betennelse i bakre tarmavsnitt og ingen slim.

-Vi visste at tilskudd av krill i kostholdet til laks gir bedre helseeffekt og øker kvaliteten på filetene. De nye funnene forteller oss også hvorfor», sier professor Tibiabin Benitez-Santana, Director R&D Fish Nutrition i Aker BioMarine.

-Denne rapporten er et viktig skritt videre innen forskning av fôr for fisk og fiskens velvære. Krill utgjør den største marine biomasse som finnes på kloden. Det, i tillegg til den gode ernæringsmessige verdien som denne studien viser, og bærekraftige metoder for krillfiske, gjør antarktisk krill til et naturlig tilskudd i fôr med lavt innhold av fiskemel, legger Benitez-Santana til.

Bærekraftig kilde til protein

Antarktisk krill regnes for å være en av havets få virkelige bærekraftige kilder til protein innen fiskeoppdrett. Krill har en ernæringsprofil bestående av proteiner, aminosyrer og aske, og er et godt alternativ til fiskemel. Derfor har interesse for krill økt innen forskningsmiljøet, og det forskes på hvordan krillens høye verdier av EPA og DHA, fosfolipider, vitaminer, nukleotider og naturlig astaxantin gir fisken helsefordeler og bedre velvære.

Ingrediensen QRILL Aqua fra Aker BioMarine er sporbar og regnes som en av de mest bærekraftige ingrediensene for ernæring innen fiskeoppdrett. Aker BioMarine var det første krillfiskeriet som fikk miljømerket MSC (Marine Stewardship Council), den høyest anerkjente sertifiseringen innen bærekraft. Aker BioMarine er for femte året på rad også tildelt «A» klassifisering av Sustainable Fisheries Partnership, en uavhengig organisasjon som evaluerer bærekraft i globale fiskerier. Det betyr at krillfiskeriet i Aker BioMarine er i et svært godt hold.

QRILL Aqua_Blog_10 reasons you need to include krill in salmon feed
Download now

LATEST FROM AKER BIOMARINE