We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Krillfiskeriet i Antarktis er rangert som ett av verdens mest bærekraftige fiskerier

Tilbake til nyheter

For syvende år på rad har Aker BioMarines krillfiske i Antarktis fått tildelt karakteren «A» fra the Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

 

Den årlige rangeringen gjennomføres av The Sustainable Fisheries Partnership (SFP), som er en internasjonal non-profit organisasjon. De jobber aktivt med miljø- og forvaltningsspørsmål innen fiskerinæringen globalt.

Aker BioMarine sitt krillfiskeri i Antarktis toppet 2021-rangeringen med karakteren «A», som er den høyeste karakteren en kan oppnå og som betyr at de har sikret seg minimum åtte av ti poeng i alle kategorier. 

- SFP-rangeringen er veldig viktig for oss. Ikke bare viser den hvor vi er på reisen for å nå våre bærekraftmål for 2030, den viser også det store bildet og hvordan krillfiskeriet og våre operasjoner kan sameksistere med et levende økosystem, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine.

Fokus på bærekraft

-  Bærekraft ligger i kjernen av alt vi gjør, og vi er veldig stolte av at en uavhengig institusjon som SFP anerkjenner krillfiskeriene som best i klassen. Klimaendringer skjer i alle hav rundt i verden og da er det helt sentralt at ikke fiskeri er nok en driver for forandring i det marine miljøet, sier Pål Skogrand, direktør for Bærekraft og Antarktis i Aker BioMarine.

SFP vurderer fiskerier på fem ulike områder, deriblant forvaltningsstrategi, den nåværende bestandens helse og den fremtidige bestandens helse. Gjennomgang av bransjen viser at fiskeriene generelt har blitt bedre på bærekraft. SFP trekker blant annet frem at flere legger vekt på bærekraft i innkjøp og jobber aktivt for å forbedre fiskeriet,

- Uten et sunt hav er ikke jorden lenger et reelt alternativ for oss. Det er opp til industrien og selskaper som oss å jobbe metodisk og bærekraftig over tid for å sikre at vi bruker  havressursene på en ansvarlig måte og sikrer havets fremtid, sier Skogrand.

Et målrettet arbeid

Aker BioMarine mener toppkarakteren for krillfiskeriet er et resultat av målrettet forvaltningsarbeid og en liten, fremmadskuende næring som har høye standarder med tradisjon for blant annet frivillige reguleringstiltak der de mener regelverket kommer til kort. Sammen med samarbeidspartnerne Antarctic South Ocean Coalition og WWF-Norge, driver Aker BioMarine Antarctic Wildlife Research Fund (AWR), som fasiliteter og fremmer økosystemforskning i Antarktis som bygger opp under en mer kunnskapsdrevet krillforvaltning.