We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Høydepunkter fra krillforskningen i 2022

Tilbake til nyheter
Som verdens største krillprodusent er vi opptatt av å finne ut mer om næringsstoffene i krillolje – og om de biologiske effektene av disse.

Siden selskapet ble grunnlagt i 2006, har Aker BioMarine gjennom forskning og innovasjon inntatt en ledende rolle i utviklingen og utnyttelsen av antarktiske krillressurser. Vi høster krill, studerer krillens biologiske effekter, isolerer viktige næringsstoffer og utvikler krillbaserte helsekost- og dyrefôrprodukter.

I årenes løp har vi spilt en ledende rolle i den voksende krillindustrien og bygget opp et selskap med engasjerte medarbeidere som setter innovasjon i sentrum av vår virksomhet. Vi bruker store ressurser på forskning, både for å bygge grunnleggende kunnskap om krill og for finne ut mer om de biologiske effektene av de ulike næringsstoffene i krill. Som følge av dette har Aker BioMarine brakt flere nye og viktige produkter på markedet, og flere er på vei.

Siden 2006 har Aker BioMarines produkter blitt undersøkt i rundt 200 studier. I 2022 ble det til sammen publisert 35 vitenskapelige artikler om krillolje og krillmel – og vi var involvert i flere av dem.

Våre vitenskapelige publikasjoner om krillolje i 2022:

Krillolje kan bremse aldringsprosessen og gi bedre livskvalitet
En fersk studie publisert i Aging, utført av en forskergruppe ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Ahus, viser at krillolje kan bremse aldringsprosesser i celler og vev hos rundormer og i menneskeceller. Neste trinn for forskerne blir å undersøke om man kan se lignende effekter hos mennesker.
Les mer på Aker BioMarines nettsider.

Krillolje reduserer smerter og stivhet i knær
I en ny studie gjennomført av CSIRO, Australias nasjonale vitenskapsbyrå (med støtte fra Swisses H&H Research) har man sett på effekten av krillolje på voksne som lider av artrose i knærne. Forskerne konkluderer med at krillolje har gitt deltakerne i studien mindre smerter og stivhet, og bedre fysisk funksjon. Studien ble publisert i American Journal of Clinical Nutrition.
Les mer på Aker BioMarines nettsider.

Krillolje gunstig for muskelfunksjon og -størrelse hos eldre
En nylig publisert studie fra Institute of Cardiovascular and Medical Sciences ved Universitetet i Glasgow viser at fire gram krillolje per dag kan ha gunstige effekter på skjelettmuskelfunksjon og -størrelse hos friske eldre. Studien ble publisert i Clinical Nutrition.
Les mer på Aker BioMarines nettsider.

Krillmel gir høyt opptak av proteiner og aminosyrer hos reker
Ledende forskningsteam innen akvakultur ved universiteter i Brasil har undersøkt fordøyeligheten av råprotein og essensielle aminosyrer i forskjellige fôringredienser. Slik fordøyelighet er en viktig kvalitetsparameter ved vurdering av råvarer – og et sentralt hensyn ved sammensetting av fôr. I studien, som ble publisert i Revista Brasileira de Zootecnia (RBZ), fant man at akvatiske ingredienser ga høyere fordøyelighet enn biprodukter fra planter og landlevende dyr – og det var krillmel som hadde de høyeste verdiene. 
Les mer på Aker BioMarines nettsider.

Krillmel forbedrer helsen og kvaliteten på fisk i laksefamilien
I en oversiktsartikkel fra 2022 konkluderte forskere fra Aker BioMarine med at antarktiske krillprodukter som en del av fôret har en positiv effekt på fôropptak, vekst, filetkvalitet og organhelse hos laks og andre medlemmer av laksefamilien. Studien ble publisert i Hindawi.
Les mer på Aker BioMarines nettsider.

Store muligheter for bærekraftige rekefôr med krillmel
ICAR og Aker BioMarine har konkludert med at krillmel er en gunstig funksjonell ingrediens i rekefôr. Forsøket viste at 4–6 % QRILL™ AQUA i kosten kan gi høyere kroppsvekt og større overlevelse hos reker; uttrykket av immungener i hepatopancreas hos reker øker allerede ved 2 % krillmel. Studien ble publisert i Aquaculture Reports.
Les mer på Aker BioMarines nettsider.