We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Drone-fartøy skal finne krill i Antarktis – reduserer Aker BioMarines karbonavtrykk

Tilbake til nyheter

Aker BioMarine har bestilt et drone-fartøy fra Kongsberg Maritime for ytterligere å redusere karbonavtrykket, samt å optimalisere krillfangst i Antarktis. Fartøyet skal også ha utstyr for å innhente verdifulle forskningsdata.

Det ubemannede overflatefartøyet Kongsberg Maritime skal spesialdesigne for Aker BioMarine heter Sounder USV. Bærekraftig bruk av havene og dets ressurser er en viktig del av Aker BioMarines strategi. For å bli stadig mer bærekraftig har selskapet investert mye i ny teknologi som bidrar til å kutte utslipp. Tidlig i 2020 ble Sailbuoy - en ubemannet, solcelledrevet seildrone lansert, den har samlet detaljerte data om krillbiomassen i Antarktis. Nå girer Aker BioMarine opp denne satsingen, og USV-en fra Kongsberg vil gi Aker BioMarine en stor vitenskapelig fordel under operasjonene i Antarktis.

Nullutslippsmål

«Med dette fartøyet vil vi redusere drivstofforbruket i jakten på krill ytterligere. Data fra USV-en vil hjelpe våre fartøy med effektiv navigasjon, og minimere vårt CO2-avtrykk. Vi valgte Kongsberg Maritime på grunn av deres erfaring og tekniske ekspertise, og USV-en representerer en allsidig og pålitelig plattform på veien mot målet om netto-null karbonutslipp i 2050», sier Frank Grebstad, SVP Vessel Operations, Aker BioMarine.

Avtalen åpner for et samarbeid om videre utvikling av USV-en. REV Ocean er også involvert, og vil bidra med vitenskapelige råd, samtidig som de på sin side ser etter nye måter å utnytte og overføre data og viktig kunnskap til store internasjonale forskningsprogram og -prosjekter på.

«Avtalen med Aker BioMarine er veldig spennende. Det å kunne samle nøyaktige data fra havet på en effektiv måte er viktig for å gjøre fiskeindustrien mer bærekraftig. Videre utvikling av teknologien vil være uvurderlig for forskerne», sier Nina Jensen, CEO i REV Ocean.

Om Sounder USV:

  • Designet med tanke på hydroakustiske sensorer og systemer.
  • Basert på et 8 meter langt fartøyskrog, utviklet i samarbeid med Viking Norsafe AS.
  • Kan fjernstyres fra land, fra et moderskip via Kongsberg Maritimes bredbåndsradio MBR, eller via satellitt. I tillegg til øvrige sensorer, som RADAR og kamerasystemer, vil den være i stand til å operere autonomt.
  • Utstyrt med integrerte sensorer for sjøbunnskartlegging, posisjonering, kommunikasjon, leting etter fisk og krill og oseanografisk forskning.
  • Konfigurasjonen for USV-en vil hjelpe Aker BioMarine med å samle data for krillbestand og bærekraftig fiske, men den kan også samle data i forskningsøyemed.

«Vi er stolte over denne kontrakten, og har tro på at samarbeidet vil kunne redusere Aker BioMarines karbonfotavtrykk betydelig», sier Atle Gran, Area Sales Manager, Marine Robotics, Kongsberg Maritime. «KONGSBERG er levende opptatt av bærekraft og har stor tro på at autonome løsninger er nøkkelen til å forstå havet bedre og på den måten kunne samhandle med det på en minst mulig invaderende måte».

Bilder og video: https://akerbiomarine.box.com/s/zygjmalhyl4a88x1t7d33di90n3ks25m
 

For mer informasjon ta kontakt:

Katrin Berntsen
Kommunikasjonsdirektør
Katrin.berntsen@akerbiomarine.com