We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Det antarktiske krillfisket har minst bifangst, ifølge ny forskning

Tilbake til nyheter
Krillfisket i Antarktis er et av de reneste fiskeriene i verden, som følge av den lave andelen bifangst, viser en ny studie. Bifangsten ved krillfisket ligger på mellom 0,1–0,3 %, mens andre fiskerier har til sammenligning bifangstnivåer fra 10 % - 55 %. 

 

Studien er gjennomført av forskere ved Havforskningsinstituttet og publisert i Fisheries Management and Ecology.

Observatører har samlet inn og registrert bifangstdata fra krillfisket i Antarktis i Sørishavet gjennom perioden 2010–2020. De fant at den totale fangsten av krill økte fra 200 000 tonn til 450 000 tonn, med den største økningen de siste tre årene, samtidig fant observatørene og ut at det lave bifangstnivået var stabilt og langt under andre fiskeriers bifangst med bifangstandeler på 0,1-0,3 %.

–  Overfiske er et stort problem i verdens fiskerier. De nye dataene viser hvordan krillfiske kan operere bærekraftig gjennom å både sikre en sunn populasjon av både målarter og ikke-målarter i sitt område. Den lave fiskekvoten av biomassen, sammen med , beviser at krillfisket opererer godt innenfor økosystemgrenser og er i ferd med å bli et ekte modellfiske på globalt nivå, sier Pål Einar Skogrand, VP Policy and Impact, Aker BioMarine. 

Den største marine biomassen på jorden
Krill er verdens største og minst utnyttede marine ressursene som kloden har, og de enorme stimene med krill i Sørishavet er så tette at de til og med kan observeres fra verdensrommet. En god indikator på at mengden av krill er stor, er den økende bestand av sel og hval i Antarktis. Dette kan være et resultat av den store tilgang til en av deres viktigste matkilder, krill.

The Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) sikrer en sunn biomasse ved å bruke et føre-var prinsipp, der krillfisket er sterkt regulert for å forhindre en negativ innvirkning på andre arter i økosystemet. CCAMLR har fastsatt en fangstkvote på mindre enn 1 % av den totale biomassen, noe som gjør det til et av de strengeste føringene i verdens fiskerier.

Eco Harvesting bidrar
Eco Harvesting er Aker BioMarines patenterte teknologi for kontinuerlig tråling. Denne teknologien sørger for et effektivt og sikkert fiske, da trålen holdes nedsenket under vann i lange perioder av gangen, sammenlignet med tradisjonell tråling hvor trålen dar oss opp opptil ti ganger daglig. Innen fiskeri, anses haling av trål som høyrisiko. Da det kan føre til en større andel bifangst, på vei opp. Eco Harvesting minimerer denne risikoen da haling av trålen kan minimeres. Systemet er også utstyrt med et finmasket nett (mammal exclusion device) og overvåkes av akustiske sensorer som sikrer at pattedyr ikke kommer inn i trålen.

–Aker BioMarines egen Eco-Harvesting-teknologi gjør krillfisket til et av de mest bærekraftig fiskeriene i verden, sier Frank Grebstad, SVP Vessel Operations, Aker BioMarine. 
–Utelukkingsanordningen for pattedyr i Eco-Harvesting-teknologi har definitivt hatt en viktig rolle for de lave bifangsttallene. Driftsmodellen vår på fiskefelt lar oss fiske sammenhengende i områder med høy tetthet, dette er nøkkelen den lave andelen bifangst. I motseting til om vi skulle jaget krillstimer med med lavere tetthet som gitt mer bifangst av andre arter, og krillfisket ville igjen ikke være et så rent som det er idag.

– Antarktisk krill er, og vil forbli, en del av løsningen for våre fremtidige matsystemer. 800 millioner mennesker er per i dag avhengige av mat fra havet, og innen 2050 vil dette tallet dobles. Utnyttelse av krill, som er kanskje verdens mest rikelig marine ressurs, vil være viktig for bedre helse og tilegning av viktige næringsstoffer, sier Skogrand. 
–Vi var klar over at krillfisket var et av de beste fiskeriene i verden når det gjelder økosystemforvaltning, og denne nyere forskningen indikerer at den også er det uten sidestykke når det gjelder hvordan det faktisk fungere, gjennom sin lave påvirkning på økosystemene i og rundt fangsområdene, avslutter han.