We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Aker BioMarine når nye bærekraftsmål for krillfiske

Tilbake til nyheter

Aker BioMarine mottar sin tredje sertifisering i rekken fra Marine Stewardship Council (MSC) for deres bærekraftige krillfiskeri i Antarktis, dette som et resultat av en uavhengig vurdering. Foretaket ble først sertifisert i 2010, som det første krillforetaket som noensinne har båret MSC-merket.    

Den uavhengige revisjonsrapporten viser til at Aker BioMarine scorer høyt på alle bærekrafts-indikatorene. Deres styrker er blant annet at de har minimalt med bifangst, 100% observatørdekning og samarbeider aktivt med NGOer og forskningsinstitutter som bidrar til å øke kunnskapen og gi styrkede standarder i fiskeriet. 

For å kunne bruke MSC-merket på et produkt, må fiskeriet kunne demonstrere at de scorer høyt på flere ulike bærekrafts-indikatorer. Gjennom en uavhengig tredjeparts revisjon og vurdering, har fiskeriet demonstrert at de marine ressursene er bærekraftig forvaltet og høstet og at alle produktene er sporbare. 

«Aker BioMarines antarktiske krillfiskeri fortsetter å være dedikert til å nå de viktigste bærekraftsstandardene. Gjennom deres føre-var-prinsipp til fangstnivåer, i tillegg til en forsvarlig og velfungerende ledelse av virksomheten, sørger selskapet for at fiskeriet ikke har noen betydelig negativ innvirkning på næringskjeden og fremtiden for krill i Antarktis,» sier Linnea Engström, Programdirektør for MSC i Skandinavia og den baltiske regionen.   

«MSC er gullstandarden for fiskerisertifisering globalt. Gjennom vårt 10 år lange partnerskap har MSC alltid pushet oss mot nye bærekraftsmål. Vi er veldig stolte av hele Aker BioMarines team, våre partnere og våre konsumenter, for at de støtter og forsterker vår tilnærming til bærekraft. MSC har nå validert vår innsats med deres godkjenningsstempel for de neste fem årene og vi kan forsikre dere om at vår bærekraftinnsats fortsetter,» sier Pål Einar Skogrand, Director Antarctic Affairs, Aker BioMarine. 

 

For mer informasjon om sertifiseringen: 

Rapporten finner du her. 

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Katrin Berntsen
Director Communications
ph: +47 920 54 570
katrin.berntsen@akerbiomarine.com

Ellen Bruno
Senior Commercial Manager MSC
Ph: +46 767869512
ellen.bruno@msc.org