Aker BioMarine er først ute med havdrone

AkBM_Først ute med havdrone_Nyhetssak
Av Ingeborg Tennes - Communication Manager, Feb 26, 2020 11:30:40 AM

Som første selskap tar Aker BioMarine i bruk en spesialbygd havdrone for å samle detaljert informasjon om krillbiomassen i Antarktis. Dette er en ubemannet solenergidrevet hav-drone som selskapet har gitt navnet «Sailbuoy». Havdronen er et ytterligere skritt i en ny datadrevet tidsalder for en mer bærekraftig fiskerinæring og fiskeriforvaltning i Antarktis.


Utstyrt med ekkolodd og miljøsensorer samler, bearbeider og overfører dento meterlange havdronen tetthets- og distribusjonsdata kontinuerlig.  

Den unike havdronen er enkel å betjene, sende ut og hente tilbake. Den bruker vind til fremdrift mens elektronikken drives av solcellepaneler, som lader de interne batteriene. Sailbuoy kan nå en hastighet på opptil 2 knop. Den er bygget for å være robust og for å overleve de tøffe antarktiske forholdene og har blitt designet for å ikke forstyrrer det lokale dyrelivet. 

 

Null karbonfotavtrykk 


Ved å minimere tiden og ressursene som fiskefartøyer bruker på å lete etter krill, blir de miljømessige avtrykket for å søke etter krill betydelig redusert ved bruken av denne dronen. All datainnsamling som er utført av dronen har et karbonavtrykk på null.
 

-Sailbuoy vil endre hvordan vi opererer. Etter flere år med utvikling er den endelig klar til bruk. Vi kan ha den i nærheten av fartøyet eller sende den til områder lengre unna. Havdronen kan være ute i flere måneder om gangen og fortelle oss hvor og når vi skal bevege oss videre, sier tidligere kaptein og nåværende leder for selskapets offshore operasjoner, Frank Grebstad. 

Han legger til, -Sailbuoy vil være våre øyne og ører i Antarktisog dataene som den samler inn er helt uvurderlig for oss. Den vil gjøre oss mer bærekraftig gjennom å redusere påvirkningen vår ytterligere. 

Selskapet som står bak byggingen av Sailbuoy, Offshore Sensing, er glade for at havdronen er tatt i bruk og klarer seg i de tøffe forholdene i Antarktis.  

-Selv om den er liten, er Sailbuoy designet for å ha stor innvirkning når det gjelder å forbedre effektiviteten og hjelpe selskapene å ta bedre beslutninger basert påsanntidsdata. Dronen vil hjelpe Aker BioMarine med å gå inn i en ny datadrevet æra for en bærekraftig fiskerinæring, sier David Peddie som er administrerende direktør i Offshore Sensing. 

 

Vil gi fordeler til det brede vitenskapelige samfunnet 


I tillegg til driftsmessige gevinster, vil dataene på lang sikt komme krillfisket som helhet til gode. Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i 
Antarktis (CCAMLR), den internasjonale traktaten som forvalter krillfisket i Sørishavet, har tatt avgjørende skritt mot et mer dynamisk og vitenskapelig datadrevet styringsregime. Dette vil legge et stort ansvar på bransjens evne til å overvåke og fastsette mengden krill i området. 

Krillfiskeriet er forvaltet gjennom forhåndsregulerte fangstgrenser basert på oppdaterte estimater. De detaljerte dataene som Aker BioMarine nå kan tilgjengeliggjøre vil fange opp informasjon rundt tetthet og distribusjon og gir et mer nøyaktig bilde av størrelsen på biomassen. 

 

Om Antarktisk krill 
 

Antarktisk Krill (Euphausia Superba) er en av verdens største marine og minst utnyttede marine biomasser. Krill er forvaltet av CCAMLR (Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources) som legger til grunn en statisk, føre-var tilnærming der høsting er tillatt opp til 620 000 MT (ca 1% av biomassen), fordelt på fire underområder i nærheten av Antarktishalvøya.  

I 2019 ble et internasjonalt survey gjennomført for å måle krillbestanden i Antarktis. Biomassemålingen på hele 63 millioner tonn i område 48 bekrefter at krillen er i en god forfatning og at fiskeriet opererer innenfor svært bærekraftige rammer. 

ebook.png
Get it now! Free E-Book On Krill Benefits

Latest from Aker BioMarine