We use cookies to ensure that the website works as intended and to collect statistics on its use so that we can improve your web site experience.

×

Aker BioMarine åpnet fremtidsnæring innen bioteknologi

Tilbake til nyheter
Fabrikken starter produksjonen av protein til bruk i matvarer allerede neste uke. - Dette er en investering for fremtiden som bygger videre på Norges lange fiskeritradisjon, sier Matts Johansen, CEO i Aker BioMarine.

 

Fabrikken, som ligger i Drømtorp Næringspark i Ski, ble offisielt åpnet av Erna Solberg under et åpningsarrangement den 6. september.

- Dette er spennende å se, vi vet at det å få proteiner fra havet fremover blir viktig. Veldig mye av den landbaserte proteinene våre har mye klimautslipp ved seg. Det at vi kan bruke ressurser vi ikke ville hatt på matfatet ditt tidligere, tror jeg blir viktig, sa Erna Solberg like etter at hun klippet snoren og erklærte fabrikken for åpnet.

Allerede neste uke setter fabrikken i gang med produksjon av protein laget av restråstoffer fra krill, etter å ha brukt første halvdel av året til oppbygging og grundig uttesting av fabrikkens moderne prosesseringsanlegg. Selskapet har investert 300 millioner og har store ambisjoner på området.

Fremtidens industri-Norge
Fabrikken i Ski er den første som er utviklet og bygget for å utvikle og skalere opp produksjonsprosess av høykvalitets protein basert på restråstoffer fra krill. Anlegger er designet slik at den også skal kunne benyttes til videreforedling av andre råmaterialer.

Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge.

-Jeg vil gratulere Aker Biomarine så mye med åpningen. Det er både imponerende og viktig det vi ser i dag, innovasjon som kombinerer bærekraft, skalerbarhet og konkurransedyktighet. I Innovasjon Norge er vi glade for å kunne bidra til finansiering, for dette er akkurat dette Norge trenger mer av, sier Håkon Haugli, CEO i Innovasjon Norge.

Den innovative etableringen og det nye anlegget i Ski svarer også på en økende forbruk av unyttede biomasser. Det er estimert at vi I det globale perspektivet kommer til å mangle 60 millioner tonn protein for å kunne fø jordens befolkning I 2050. Det å videreforedle unyttede biomasser opp til en kvalitet som er egnet for humant konsum er viktige brikker for å dekke dette fremtidige behovet. 

-Med dyrket mark på alle kanter, i jordbrukskommunen Ski, skal vi tegne konturene av neste generasjons havbruksnæringer, sier Matts Johansen, CEO i Aker BioMarine.

- Det kan kanskje virke som et uvanlig valg av lokasjon for en fiskerisatsning som dette, men for oss var Ski det helt åpenbare valget. Det er en strategisk plassering i tett nærhet til sentrale aktører i vårt økosystem. Vi har for eksempel livsvitenskapsuniversitetet og forskningsmiljøene ned NMBU i tett nærhet, og det er heller ikke langt unna vårt hovedkontor på Fornebu. Innovasjon er ikke noe man gjør isolert, den skjer sammen med andre – og med denne plasseringen ligger vi nærme våre gode samarbeidspartnere, sier fortsetter han.

En del av løsningen
Dagens matsystemer er under press, og ikke rigget for fremtidens behov. Verden har et økende behov for flere kilder til mat og næring som er basert på bærekraftig ressursutnyttelse og produksjon.

- Havet er avgjørende for at vi i fremtiden kan møte utfordringene vi ser i dagens matsystemer, og videre utvikling av marine råstoffer må skje på en trygg og bærekraftig måte. Med dette pionerprosjektet legger vi til rette for bruk av nye biomasser som vil være viktige brikker for å dekke fremtidig behov for nye proteinkilder, sier Christine Strømhylden Lunder, leder av proteinsatsningen i Aker BioMarine.

-Vi bygger videre på AKBMs spisskompetanse, foredling av krill, og vil åpne opp for flere muligheter – for oss og andre aktører – i fremtiden.  Med gammel kunnskap finner vi nye løsninger, oppsummerer Matts Johansen.